Kundeservice 88 33 66 86 Alle hverdage mellem 08.00-16.00


Fra 1.1.2017 samarbejder DEKRA Job med Jobcenter Favrskov om Integrationsgrunduddannelse (IGU) for flygtninge.   Forløbet sikrer flygtninge mellem 18 og 40 år en IGU-elevplads, hvor de efterfølgende bliver støttet af en mentor under uddannelsen.

Overordnet koncept DEKRA Job formidler IGU-elever til virksomheder og laver screening, kompetenceafklaring, uddannelsesplanlægning, rekruttering og matchning af kandidat og virksomhed for at sikre, at samarbejdet mellem kandidat og virksomhed bliver en succes fra starten. Derudover er der i forløbet fokus på at afstemme forventningerne mellem kandidat og virksomhed og skabe en fælles målsætning for uddannelsesforløbet, således at både kandidat og virksomhed er så velforberedte som muligt på IGU forløbet. For at sikre fastholdelse tilknyttes borgeren en DEKRA Job-mentor.

Redskaber og aktiviteter på forløbet Der indgår forskellige redskaber og aktiviteter på forløbet. Redskaberne vil blive anvendt i det omfang, de er relevante for den enkelte. Følgende redskaber indgår:

• Afklaring af personlige og faglige kvalifikationer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet, herunder konkrete forslag til brancher, evt. brancheskift og realistiske jobmuligheder Udarbejdelse af uddannelsesmål og uddannelsesplan.
• Bearbejdning af udfordringer/barrierer samt vejledning om uddannelsen og forventningsafstemning mellem kandidat og virksomhed.
• Vejledning i den danske arbejdsmarkedskultur: Herunder ledelsesformer, samarbejdsformer, samt (usagte) forventninger, krav, normer på arbejdspladsen vedr. eksempelvis kommunikation, samarbejdet med kolleger og ledelse, fleksibilitet, vigtigheden af at møde rettidigt og stabilt, samt personlig fremtræden.
• Etablering af elevplads og gennemførsel af rekrutteringsproces, hvor det sikres, at IGU-rekrutteringen bliver en udvælgelse for virksomheden. Dette for at sikre det rette match og en høj succesrate for et vedvarende samarbejde mellem virksomhed og borger.