Kundeservice 88 33 66 86 Alle hverdage mellem 08.00-16.00


Integrationsgrunduddannelse (IGU)

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter vedtaget at indføre en ny uddannelse, som skal hjælpe nytilkomne flygtninge ind på det danske arbejdsmarked. Uddannelsen, som har fået navnet Integrationsgrunduddannelsen (IGU), varer 2 år og er målrettet flygtninge i alderen 18 til 40. Uddannelsen gennemføres som et lærlingeforløb, hvor eleven er tilknyttet en privat eller offentlig virksomhed i 2 år. I løbet af det 2-årige IGU-forløb kan eleven modtage op til 20 ugers relevant uddannelse. Under uddannelsesforløbet modtager IGU-eleven en uddannelsesydelse svarende til integrationsydelsen. I den resterende del af IGU’en modtager IGU-eleven elevløn fra sin arbejdsplads. Elevlønnen svarer til den overenskomstmæssige lærlingeløn.

De endelige rammer for IGU skal efter planen ligge klar i juli 2016, men allerede nu ved vi, at det er afgørende for, at IGU bliver en succes, at der laves et stort arbejde for at matche flygtninge i målgruppen med virksomheder, som ønsker at tage IGU-elever i lære. Samtidig er det vigtigt, at virksomhederne gøres opmærksom på ordningen og klædes på til at modtage IGU-elever.

For at kick-starte den IGU succesfuldt er DEKRA Job gået i gang med at etablere aftaler med virksomheder, der ønsker at tage imod IGU-elever. Med et velvilligt virksomhedsnetværk i baghånden er vi i stand til at etablere elevpladser, så flygtningene hurtigst muligt kan opkvalificeres til og på det danske arbejdsmarked.

undefined

Kontakt DEKRA Job for at komme godt i gang med IGU.