Kundeservice 88 33 66 86 Alle hverdage mellem 08.00-16.00


DEKRA Job samarbejder med Jobcenter Odder om Integrationsgrunduddannelse (IGU) for flygtninge.
 
Forløbet sikrer flygtninge mellem 18 og 40 år en IGU-elevplads, hvor de efterfølgende bliver støttet af en mentor under uddannelsen.

Overordnet koncept
DEKRA Job formidler IGU-elever til virksomheder og laver screening, kompetenceafklaring, uddannelsesplanlægning, rekruttering og matchning af kandidat og virksomhed for at sikre, at samarbejdet mellem kandidat og virksomhed bliver en succes fra starten. Derudover er der i forløbet fokus på at sikre forberedelsen inden opstarten på uddannelsen, så det sikres, at der er en klar forventningsafstemning mellem kandidat og virksomhed og fælles målsætning for uddannelsesforløbet. For at sikre fastholdelse i hele elevtiden og overgang til ordinært job efterfølgende, følges der op med en DEKRA Job-mentor i hele elevtiden.

Redskaber og aktiviteter på forløbet
Der indgår på forløbet bl.a. følgende redskaber og aktiviteter. Redskaberne vil blive anvendt i det omfang, de er relevante for den enkelte.

• Afklaring af personlige og faglige kvalifikationer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet med efterfølgende udarbejdelse af et specificeret uddannelsesmål og en plan for den enkelte, herunder konkrete forslag til brancher, evt. brancheskift og realistiske jobmuligheder
• Bearbejdning af udfordringer/barrierer samt vejledning om uddannelsen og forventningsafstemning mellem kandidat og virksomhed.
• NY i job i Danmark: Hvad forventes der? Hvordan indleder jeg? Hvad siger jeg? Hvordan følger jeg op? Hvordan taler man til hinanden. Osv.
• Etablering af elevplads og gennemførsel af rekrutteringsproces, hvor det sikres, at IGU-rekrutteringen bliver en udvælgelse for virksomheden. Dette for at sikre det rette match og høj succesrate for, at samarbejdet mellem virksomhed og borger bliver vedvarende.