Kundeservice 88 33 66 86 Alle hverdage mellem 08.00-16.00
 

Flere kontanthjælpsmodtagere arbejder ved siden af deres kontanthjælp efter indførelsen af 225-timersreglen, viser ny analyse, som er foretaget for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Analysen viser, at 4 procent af de kontanthjælpsmodtagere, der i foråret 2016 var i målgruppen for 225-timersreglen, havde lønnede timer ved siden af kontanthjælpen. I slutningen af 2016 var tallet steget til 11 procent. Af analysen fremgår det desuden, at der generelt har været en tendens til, at flere kontanthjælpsmodtagere har haft lønnede timer ved siden af kontanthjælpen, men at stigningen er størst bland kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af 225-timersreglen.

Hele analysen kan læses her.