Kundeservice 88 33 66 86 Alle hverdage mellem 08.00-16.00
 
 

Status: Udsatte borgere i praktik efter fem uger hos DEKRA Job Næstved

Når det gælder om at komme godt videre, selvom man er langt fra arbejdsmarkedet, så klarer vores jobkonsulenter og borgerne, i samarbejde med Næstved Kommune, det godt. Det tager fem uger og to dage i gennemsnit at komme i praktik, når man er i forløb hos en jobkonsulent hos DEKRA Job Næstved. Det viser vores status over borgere i DEKRA Job Næstved i uge 42. Det er tal, vi er stolte af, da vi ved, at virksomhedspraktikken er essentiel, når det handler om at skabe værdi og netværk for borgeren, mens han eller hun er i forløb hos os. Men vi er også stolte af tallene, fordi vi kan fortælle borgeren og kommunen, at der kommer til at ske noget, når man kommer i forløb hos os.

I optællingen kom langt størstedelen i praktik allerede inden for fire uger, men for nogle borgere gik der op til 15 uger, hvilket er med til at trække gennemsnittet op. I disse sager er der typisk mange skånebehov og hensyn, der skal tages, hvilket gør, at det tager længere tid at finde den rigtige praktik. Praktikperiodens længde varierer fra sag til sag, da formålet med praktikken er varierende fra person til person. Af de 71 optalte forløb er der ikke fundet praktik på 21 af dem - endnu.

Praktikken findes oftest ved, at borgeren selv har nogle ønsker eller kvalifikationer, som de gerne vil arbejde med, og så hjælper jobkonsulenten med at etablere kontakt til et praktiksted, som borgeren har vist interesse for. I andre tilfælde finder borgeren praktikken på eget initiativ. Det er rigtig flot, da borgerne i målgruppen ofte har komplekse problemstillinger af både fysisk, psykisk og social karakter, hvilket ikke altid gør det ligetil at gå til samtale eller se sig selv på en praktikplads. Men netop her gør vi meget ud af at udvise hensyn og tillid til borgeren, så vi finder en praktikplads, hvor der er en realistisk forventningsafstemning mellem både borgeren og virksomheden. Både i forhold til borgerens udfordringer, og virksomhedens reelle behov. Nogle gange skal en borger også i mere end én praktik, hvis de f.eks. skal jobafklares inden for forskellige arbejdsopgaver.

undefined