Kundeservice 88 33 66 86 Alle hverdage mellem 08.00-16.00


6-ugers Vejlednings- og opkvalificeringsforløb - Fasit ID 90.885

Formål
> Formålet er at afdække, udvikle og optræne borgerens arbejdsmæssige ressourcer ud
fra en helhedsorienteret afklaring og indsats.
> Målet er, at borgeren har et fyldestgørende CV og et konkretiseret beskæftigelsesmål.
> Målet er yderligere at afklare borgerens motivationsgrad samt udarbejde et oplæg til,
hvilke indsatser og støttemuligheder borgeren kan profitere af ift. fremtidig
tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Målgruppe
> Målgruppen er alle borgere over 30 år, der modtager kontanthjælp og som er
aktivitetsparate.
> Målgruppen har forskellige grader af psykosociale problemstillinger og
sundhedsmæssige problemer.
> Delmålgrupperne er opdelt som 1) borgere, som har et beskæftigelsesmål ved opstart
af forløb og 2) borgere, som endnu ikke har et beskæftigelsesmål ved opstart af forløb.
> Der stilles ikke krav om specifikke forudsætninger for deltagelse.

Indhold
> Forløbet varer i alt 30 timer, som løber over 6 uger.
> Timerne er fordelt på 3 individuelle samtaler af 1 time og 6 undervisningsgange
af 4,5 time.
> I den individuelle indsats indgår 1) helhedsorienteret afklaring, 2) afstemning af
beskæftigelsesmål ift. skånebehov og kompenserende ordninger, 3) afklaring af
motivation, 4) råd og vejledning om fremtidige indsatser, 5) evaluering.
> Temaerne for undervisning er udfordringer, kompetencer, ressourcer,
beskæftigelsesmål, CV, arbejdsmarked, virksomheder, mindfulness, sundhed.
> Holdundervisningen er baseret på oplæg, workshop i form af individuelt arbejde
med støtte, individuel sparring, makkerskabs- og gruppefeedback.
> Borgere har mulighed at afprøve job- eller uddannelsesønsker via fx kortere
”snusepraktikker”. Der indgår ligeledes mulighed for opkvalificering via
længerevarende praktikker eller løntilskud.

Metode
> Som grundlæggende princip anvendes en individuel, håndholdt og tilpasset indsats
med fokus på relationsarbejde.
> Tilgangen til borgeren er at anerkende, motivere, og støtte borgeren i at tage ansvar
for eget liv, så borgeren udvikler ejerskab og nye kompetencer.
> Der anvendes et helhedsperspektiv ift. at sikre en helhedsorienteret afklaring.

Samarbejde
> Specifikke ønsker bedes angivet i tilmeldingen.