Kundeservice 88 33 66 86 Alle hverdage mellem 08.00-16.00


Fastholdelsesmentor - Fasit ID 90.938


Formål

Mentorarbejdet har som formål fastholde borgeren i aktiviteter samt at motivere
borgeren og løfte borgerens selvmotivation, hjælpe til at borgeren øger troen på egne
evner og muligheden for en anden fremtid samt forbedrer borgerens hverdags- og
arbejds-/uddannelsesmæssige mestring, således at den enkelte borger enten kan opnå
og bibeholde tilknytning til arbejds-/uddannelsesmarkedet eller nærme sig dette.

Målgruppe
Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere,
revalidender og borgere i ressourceforløb, som er i gang med en aktivitet og har behov
for støtte til fastholdelse.

Indhold
> Fastholdelse i praktik, uddannelse eller behandlingstilbud
> Sikring af arbejdsvilkår
> Opfølgning på overholdelse af jobplan (jobcentret orieteres omgående ved fravigelse)
> Dokumentation af timeprogression
> Ændring i arbejdsopgaver
> Ændring af arbejdstidens fordeling
> Bevilling af hjælpemidler og –ordninger
> Støtte til håndtering af sociale udfordringer på arbejdspladsen eller uddannelsen
> Afsluttende rapport med gennemgang af hele forløbet (evt. med henblik på
forelæggelse for rehabiliteringsteam)
> Overgang til ordinært job eller løntilskud

Metode
Borgeren støttes og fastholdes i aktiviteter via en vedholdende og anerkendende tilgang til borgeren, hvor mentor afhængig af behov og Jobcenterets bestilling bidrager med fx kontakt, rådgivning og inspiration, støtte og hjælp til sikring af, at aftaler, arbejdsvilkår og eventuelle skånebehov tilgodeses og overholdes på arbejdspladsen/ uddannelsesstedet, sikring af, at jobplan/aftaler med jobcenteret overholdes, samt støtte og fastholdelse ift. andre tilbud og praktiske gøremål, som fx at træne borgere i at komme rettidig op om morgenen, træning i fx at anvende offentlige transportmidler, have én udenforstående at vende udfordringer med, ligesom vi er vant til at deltage i møder med egen læge eller støtte til fremmøde ift. andre aftaler i social- og sundhedssektoren, fx misbrugsbehandling, genoptræning, udredning, og/eller støtte og hjælpe borgeren med hensyn til fx ansøgninger ift. SOF og andre forvaltninger mv.

Der er naturligvis fokus på, at de delmål og mål, der aftales med hver enkelt borger, er realistiske og opnåelige, ligesom den faste kontaktperson løbende følger op på de aftale delmål og mål, ikke blot i forhold til, om målene er nået, men også ift. om indsatsen er tilstrækkelig, eller om der evt. med fordel kan igangsættes andre eller flere indsatser/aktiviteter.